Adapt.bg дари белгийска рингова количка на ф-я Очи на четири лапи

Благодарим на adapt.bg , на собствениците и мениджърите за направения дарствен жест-белгийска рингова инвалидна количка за нуждите на програмата за обучение на кучета асистенти за хора с двигателни увреждания!!!

1 3

Инструктор Мартина Маринова и Мисия М-тел вече тренират с новото съоръжение!