AGRO TV, предаването “За кинологията с д-р Кънев”- От приемното семейство започва социализацията на всяко едно куче водач

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР