Благодарим на служителите на HP България!

Полученото дарение е на стойност 1847,95 лв и ще бъде използвано за нуждите на училището за кучета водачи и асистенти за хора с увреждания.

Благодарим сърдечно!