Благодарим на служителите на Metro Cash&Carry от обслужващия офис!

Събраната сума – 578,14 лв. ще се използва за нуждите на училището за кучета водачи и асистенти за хора с увреждания!