Софийски планински клуб и Светулки RUN 2020

Благодарим сърдечно на организаторите и на всички, които се включиха в инициативата Светулки RUN 2020!

Набраната сума от проведеното на 30.09.20 г. в Борисовата градина събитие е на стойност 5079 лв.

Дарението ще бъде разходвано за покриване на текущи разходи, свързани с изхранването и обучението на 12 млади кучета от програмите на училището за кучета водачи и асистенти на хора с увреждания.