БТВ новините – очи на четири лапи в помощ на незрящи 03.10.2017