Днес, ще ви запознаем с Урал и неговия приемен стопанин Александър. Желаем им успех!

Урал и приемния стопанин Александър