Екипът на училището за кучета водачи на слепи красиво и топло облечени с DIEL SPORT

1

Екипът на училището за кучета водачи на слепи красиво и топло облечени с DIEL SPORT.