Empty Your Wardrobe и Кучета в обучение от Клас „Н“ – Тренировка по Социализация-16.06.2016г.

http://emptyyourwardrobe.com/2016/06/16/class-n-ochi-na-4-lapi/