(Български) Вестник Новинар “Обучение на кучета за диагностициране на диабет”

1

http://novinar.bg/news/obuchavat-kucheta-da-diagnostitcirat-diabet_NTIxMTs3Mw==.html