Любопитни факти за котките

- котките щракат със зъби, когато виждат плячка, която не могат да достигнат;
- ако котката лежи с полузатворени очи и подвити под тялото си лапички, тя е доволна и спокойна. 
- котка, снишена до земята, с ниско спусната и тупаща по земята опашка, с опънати назад уши, отворена уста и стеснени зеници, е разсърдена и готова за бой;
- котка, подготвяща се за отбрана, се отдръпва от нападателя: или с настръхнала опашка и тяло, с разперени уши и разширени зеници, или пък обратно – с прилепнала козина и провиснали мустаци.

5 6