Социализация на клас “Н” по време на събитието на Nestle “Здрави деца в България”-29.05.2016г.