Новата ни двойка – Иван Янев и кучето водач Роувър

Честито на Иван Янев и лабрадорът Роувър, чието обучение за работа и живот заедно приключи успешно днес!

Пожелаваме им дълги и щастливи години заедно!

Иван Янев и лабрадорът Роувър

Иван Янев и лабрадорът Роувър

Благодарим на Камелия Овнарска, която отгледа и социализира Роувър и на Елица Маврова, която го обучи и дипломира.

Повече за живота на Роувър до дипломирането му като куче водач тук

РОУВЪР

Роувър

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР