Новинар:”Обучават кучета за асистенти на инвалиди”

вечеря на тъмно 2014

http://novinar.bg/news/obuchavat-kucheta-za-asistenti-na-invalidi_NDg0Mjs1OQ==.html#