Подкрепа за ремонт на новия ни административен корпус!

Здравейте приятели,

Екипът на училището за кучета водачи и асистенти за хора с увреждания има нужда от вашата доброволческа и финансова подкрепа за ремонт на новата ни сграда, предоставена за ползване без наем от Съюза на слепите в България.

Сградата се намира в съседство /на 10 м. от настоящата, в която след ремонта ще живеят само кучетата в обучение/ и има същите размери и вътрешно разположение на помещенията. За да можем да я обживеем и използваме като административен корпус, в който ще се случват всички дейности, свързани с работата с хора, е нужно да я реновираме основно.

В нея ще има 3 симулационни стаи за ползватели, кабинети за обучение на кучета асистенти за хора с двигателни увреждания и за хора с диабет, голяма зала за лекции и събития, инструкторски и административен офиси, стая за отдих, работилница, складови и санитарни помещения.

Как да даря?

Вашата доброволческа помощ ще ни е нужна за:

Вашата финансова подкрепа ще ни е нужна за:

Как да даря?

За всеки компонент от ремонта ще публикуваме отделен пост, в който ще посочваме колко доброволци, кога и за какъв вид работа са ни нужни и каква е сумата на избраната от нас оферта за ремонтните дейности, които изискват майстори и материали.

Искрено вярваме, че с вашата помощ и ентусиазъм в началото на тази есен ще можем да празнуваме заедно на партито по откриването на административния корпус!!!