Предаването “Духът на здравето” по БТВ – Невероятните кучета водачи на слепи хора

21

http://www.btv.bg/shows/duhat-na-zdraveto/videos/video/1292386898-Neveroyatnite_kuchetavodachi_na_slepi_hora.html