Днес, лабрадорът Тейлър отиде в семейството на Йорданка Димитрова.

Т