Сетивата на кучето

III Очите

Предполага се, че кучето вижда само черно-бели тонове. В очите има клетки, които възприемат цветови оттенъци, но не е известно дали те се използват. Кучето реагира много бързо на движения. Най-доброто доказателство е ловното куче. Хрътките са в състояние да възприемат и най-слабите движения от големи разстояния. Тъй като освен това те имат малка глава, зрителното им поле е 270 градуса. Това на практика означава, че могат да виждат и зад себе си.
Но това не се отнася до всички породи. Някои трудно преценяват разстоянията, а и не виждат на далеч. Въпреки това окото е важно за кучето. Ако вятърът е неблагоприятен, то трябва да се уповава повече на очите, отколкото на носа си. Направете опит, като застанете неподвижно на известно разстояние от кучето. Вероятно то ще реагира едва когато се раздвижите. На практика това означава, че командата трябва да бъде свързана с еднозначно движение на ръката. Така кучето ще я разбере по-лесно.
Зрително поле на кучето и на човека – зоната, която кучето може да обхване с поглед, без да обръща главата си, е между 270° и 200° в зависимост от формата на черепа и разположението на очите. При човека тя е само около 100°.
Какво още трябва да знаете за очите на вашето куче? С настъпване на тъмнината зрителната способност на кучето се увеличава. Причината за това се крие в рефлектиращия слой в дъното на окото. Проверете го на тъмно – слоят се разпознава по това, че при осветяване нощем очите на кучетата светват.

куче очи