Срещи с учениците от I и II клас на 19 СУ “Елин Пелин” по проект “Светът на слепите хора”, финансиран по програма „Ти и Lidl за по-добър живот“, проведени на 03.05.2018 и 9.05.2018