Rotary Club Sofia International дарствено реновира централния и служебен вход на училището за кучета водачи на слепи

централен вход дограма
Благодарим на Rotary Club Sofia International за дарственото реновиране на служебния и централен вход на училището за кучета водачи. От вчера имаме чудесни нови врати от алуминиева дограма, които са красиви, удобни и здрави и ще повишат енергийната ефективност на сградата.
БЛАГОДАРИМ ВИ!