Устрем и Марина

На 01.02.2022г. черният лабрадор Устрем от програмата ни за социализация на млади кучета отиде при своето приемно семейство – Марина.

Желаем им успех в тренировките по послушание и социализация в градска среда!

УСТРЕМ И МАРИНА

Устрем и Марина

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР