18.06.2015г. кръщаване на кучета водачи

20

http://novanews.novatv.bg/news/view/2015/06/18/115174/%D0%BE%D1%89%D0%B5-11-%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0/