AGRO TV, предаването “За кинологията с д-р Кънев” – кучета помагат на хора с диабет и с двигателни увреждания

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР