Благодарим на четящите деца и младежи за реализираната кауза “Ангел хранител” на бъдещо куче водач

 Сърдечни благодарности на „Инер Уил- Клуб Шумен“ и на всички, които се включиха чрез четене на книги в кампанията за набиране на средства и осигуряване на храна за период от една година на бъдещо служебно куче.

Събраната сума е 520 лв. и ще бъде изразходвана за закупуване на суха храна на кучето Ураган, което се обучава за куче водач на сляп човек.

Подробности за кампанията тук

куче УРАГАН

куче Ураган