Благодарим на служителите на на SOFTWARE GROUP 21.02.20

На 21.02.20 колежката ни Теодора Чукчукова и два служебни лабрадора гостуваха на служителите на SOFTWARE GROUP.

Благодарим на прекрасните хора, които ни посрещнаха с усмивка и ни изпратиха с дарение от 300 лв, което ще използваме за нуждите на училището за кучета водачи и асистенти.