Благодарим за подкрепата! Update

Приятели,

Между 13.09.22г. и 21.10.2022г. в набирателната сметка на Фондацията за закупуване на термопомпена система постъпиха дарения на обща стойност 2600 лв. В момента в сметката има 9345 лв. Оставащата част от сумата е 26 084,28 лв.

Сърдечно благодарим за дарителския жест на:

1. КАЛИН СТОИЛОВ СТОИЛОВ – 100 лв.

2. КАЛИСТРАТОВ ГРУП АД – 2500 лв.

Вярваме, че с вашата подкрепа ще се сдобием с термопомпена система преди началото на отоплителния сезон!

Благодарим ви!

Бъдете здрави!

бебе

бъдещо служебно куче