БНР Хоризонт “Очи на четири лапи търси приемни семейства”

Интервюто с Албена Алексиева може да чуете тук

приемни семейства

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

 

лога ОПРЧР