Честито 19-то дипломирано куче водач на главен инструктор Мартина Маринова!!!