Честито на Ели Андреева и 4-тото й дипломирано куче водач Мона Мтел!