Честито на Елица Маврова и дипломирания Роувър

На 27.01.2022г.  стажант инструктор Елица Маврова дипломира второто си куче водач – лабрадорът Роувър.

Поздравления и на добър час!

ЕЛИЦА И РОУВЪР

Елица и Роувър

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР