Честито на главен инструктор Мартина Маринова и успешно дипломирания четириног асистент Понго!

На добър час!