Честито на инструктор Марти Маринова и дипломираната Рока, която ще бъде асистент на човек с двигателни увреждания!

На добър час!