Да изградим топла връзка между сградата, която ползваме и бъдещия ни административен корпус!

Задължително е да обединим двата корпуса с топла връзка между тях.

Топлата връзка ще бъде с централен вход и изход към двора на училището с рампи за инвалидни колички.

Как да даря?