Дарение от PETS&U за изработване на два твърди повода!

Този аксесоар се нарича “твърд повод” и е специализирана и неразделна част от оборудването на едно куче водач. Тези поводи се изработват ръчно от естествена кожа и метал и не са достъпни по магазините.

Радваме се, че с дарението, което получихме този месец от PETS&U, ще можем да поръчаме два твърди повода за бъдещите ни възпитаници.