Демонстрационният тур на Теди и Рада приключи, благодарим за топлото посрещане и до скоро!

Благодарим на Теди Симеонова и демонстрационното куче Рада за презентационния тур по училищата и детските градини на София, който вече приключи!

На всички посетени места:

87ДГ”Буката”

85ДГ”Родина”

36СОУ”Максим Горки”

ДГ”Смарти”

48ДГ”Братя Грим”

Център за деца с увреден слух “Яника”

137ДГ”Калина Малина”

185ДГ”Звездичка”

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование София – град

39ДГ “Пролет”

61ОДЗ”Шарено петле”

50ДГ”Зайчето Куики

117ДГ”Надежда”

184ДГ”Мечо Пух”

162ДГ”Вихрогонче”

124ДГ”Бърборино”и специализирана диабетна група

децата посрещнаха с радост нашите две „сътруднички“. Задаваха много въпроси на Теди, поиграха си с Рада и научиха много за работата на училището за кучета водачи и асистенти към Фондация Очи на четири лапи и ползите от нея.

Благодарни сме за набраните дарения в размер на 2559,11 лв., а също и за топлото посрещане.

Щастливо лято на всички и до нови срещи!

Рисунка на Рада

Демонстрационното куче Рада

Благодарности за Теди Симеонова от ръководството на РЦПППО София град

Теди Симеонова и Рада – двете “сътруднички” на Очи на четири лапи

Рада и децата

Демонстрация от Теди и кучето Рада

Доволни деца и послушно куче

Децата и Рада

Демонстрация

Теди Симеонова и кучето Рада показват на децата какво може кучето водач

Благодарим на всички за топлото посрещане и до скоро!