Демонстрация на възможностите на кучето асистент-21.06.2016г.