Днес ще ви запознаем и с Деница, която пое грижите за Уайти

Успех на Деница в благородната мисия да отгледа и социализира бъдещо служебно куче за човек с увреждане!

Уайти и Деница

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР