Днес, ще ви запознаем с Урал и неговия приемен стопанин Александър. Желаем им успех!

Урал и приемния стопанин Александър

Училище за кучета водачи и асистенти и хотел за ретривъри

лога ОПРЧР