Empty Your Wardrobe Part III – КАУЗА: Фондация Очи на Четири Лапи

Благодарим на организаторите на събитието Empty Your WardrobePart III, което ще се проведе в подкрепа на фондация “Очи на четири лапи”!

Подробности можете да намерите тук