Ф-я Очи на четири лапи се включи в “ЛЯТНА ПРОГРАМА за деца и ученици със специални образователни потребности”на РЦ София-град