Фокус – Петър Кичашки, юрист и член на КЗД за статута на кучетата водачи и асистенти за хора с увреждания 28.08.2017

https://goo.gl/g1VrmX