Събитието “Кариера с кауза” в двора на Софийския Университет