Вечеря на тъмно-проект “Отвори очи за свободния достъп на слепи хора с кучета водачи”