Горди сме от реализирания проект, който предостави нови възможности на екипа и ползвателите на социалната услуга рехабилитация с куче водач и куче асистент

                                                   

Скъпи приятели,

Днес успешно приключи проекта на фондация Очи на четири лапи          „Дигитализиране на методите за предоставяне на социалната услуга рехабилитация с помощта на кучета водачи и асистенти – ЦСРИ Партньорства”, който се финансира по програма “Кризата като възможност” на Столична община, администрирана от Асоциация за развитие на София.

Благодарим за възможността да оборудваме 7 работни места с персонални компютри с лицензиран софтуер, за да предоставяме устойчиво и без ограничения от времето и мястото социалната услуга рехабилитация с куче водач и куче асистент. В хода на проекта служителите на ЦСРИ Партньорства бяха обучени за работа с безплатната платформа Google class room и занапред си пожелаваме спорна работа!