График за провеждане на държавен изпит професия Кинолог 3 степен

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ В

ЦПО ФОНДАЦИЯ ОЧИ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ

Провеждане на изпит след приключване на професионално обучение по:

ПРОФЕСИЯ: 621130 КИНОЛОГ

СПЕЦИАЛНОСТ: 6211302 СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И СЕЛЕКЦИОННО РАЗВЪЖДАНЕ НА КУЧЕТА

Трета степен на професионална квалификация

Изпитът ще се проведе както следва:

Дата за провеждане на изпит по теория на първа група – 08.07.2024г. от 09:00 до 13:00 часа на адрес: гр. София, бул. Европа 138 /базата на фондация Очи на четири лапи/.

Дата за провеждане на изпит по практика на първа група– 15.07.2024г. от 09:00 до 13:00 часа на адрес: гр. София, бул. Европа 138 /базата на фондация Очи на четири лапи/.

Изпитна форма: Писмена/Устна

Назначени членове на изпитна комисия, както следва:

  1. Албена Алексиева – председател
  2. Явор Крумов – член
  3. Илиян Христов – член

Заявление за допускане до държавен изпит за придобиване на професионална квалификация може да изтеглите от  тук: Заявление-допускане-до-изпит

Попълненото и подписано заявление е необходимо да входирате по избран от Вас начин:

-        На място, в офиса на Фондация Очи на четири лапи на адрес: гр. София, бул. Европа 138

-        По имейл: e4p@abv.bg

заповед държавен изпит