Инициативата Светулки RUN 2020 в полза на Ф-я „Очи на четири лапи“.

Софийски Планински Клуб и Светулки RUN 2020 ще подкрепи Фондация „Очи на четири лапи“.
Конкретната инициатива, към която ще бъдат насочени средствата събрани тази година е възпитанието, грижата и отглеждането на 12 бебета кучета водачи.
Можете да се включите в Светулки RUN 2020 и да помогнете на училището.
Благодарим ви, приятели на Очи на четили лапи – тези, които го организирате и тези, които ще се включите.