Команда “ЕЛА”

Изпълняване на команда –„Ела!”
Изпълняването на командата „Ела!” е следващото, което трябва да се научи след воденето на повод. Вие искате и трябва да оставяте кучето понякога да тича свободно без контрола на повода – (разбира се само в подходяща и безопасна местност). Можете обаче да рискувате само когато то е научено веднага да се връща при вас при повикване или свиркане. Това не се постига за един ден, ето защо се въоръжете с търпение, както и с шепа лакомства за похвала. Не забравяйте, винаги преди командата „ела” да кажете името на кучето. Викането по име превключва вниманието му към вас и е важна предпоставка за изграждането и изпълнението на всяка команда. Когато успеете за пръв път, възнаградете малкото същество с парченца лакомство. (Но внимавайте да не превишавате дневното количество храна с твърде големи дажби от наградите!). Наградите са ценни когато се дават на малки късчета и се заслужават често. Кученцето трябва да забележи похвалите, тъй като това ще му достави радост. Когато урокът вече е сигурно научен, хапките може постепенно да стават по-малки и по-редки, докато накрая отпаднат, като впоследствие е достатъчна само една мила дума.
Ако кучето някога избяга своеволно и се завърне изтощено, но щастливо у дома, не бива да си изпускате нервите. Ако му се скарате или го набиете, малкият „блудник” няма да може да разбере вас и света. Току що преживеният опит ще му говори, че когато се върне вкъщи, му се карат и го бият, значи е по-добре да отсъства по-дълго. Това е обратното на всичко, което искате да постигнете, а кучето добива страх, който не помага. Кучетата могат да разберат правилата само ако се прилагат по време на „постъпката” или непосредствено след това. Връщането у дома не е действие, което подлежи на наказание, тъй като вашето животно вече е забравило бягството си. Следователно не ви остава нищо друго, освен да го похвалите за завръщането му. Това е единствената възможност да останете верни на възпитателния си принцип и трябва да го направите! 
Същото важи и за малките бягства по време на разходка. Някои собственици на кучета тичат след животното си, викайки и свиркайки. Това е грешка, която не трябва да допускате, тъй като, когато палавникът види и чуе, че го следвате неотклонно, той се чувства обнадежден да продължи да бяга бързо, защото приема гонитбата за игра. Ако застанете на място или тръгнете в обратна посока, той също изненадано ще спре, след което стремглаво ще се върне при вас. Опитайте и още нещо – скрийте се зад дърво, храст или просто зад ъгъла. Внезапното ви изчезване ще го изненада и дори малко ще го разтревожи, но той ще ви открие по миризмата и ще дотича през глава. Ако сега похвалите или възнаградите кучето си за това, че е дошло, в бъдеще то няма повече да играе с вас игричката на бягството.

тича тичаа