Конкурс за подбор и обучение на 2-ма стажант-треньори на кучета водачи

on hold_05

ОБЯВА

Фондация „Очи на четири лапи” обявява конкурс за подбор и обучение на 2-ма стажант-треньори на кучета водачи, с продължителност на обучителния курс 6 месеца.
Кандидатите трябва да бъдат на възраст от 18 до 30 години, със завършено средно образование. Опитът с кучета е препоръчителен, но не задължителен.
Конкурсът ще се проведе в 2 кръга:
• Първи кръг кандидатстване по документи.
• Втори кръг събеседване + работа с куче.
Документи за кандидатстване:
- CV
- Мотивационно писмо
Документите трябва да бъдат изпратени на : e4p@abv.bg
Срок за подаване на документите: 29.10.2013г.
Кандидатите преминали кръга по документи ще бъдат уведомени до 17:00 часа на 31.10.2013г. и ще бъдат поканени за събеседване и практически тестове, които ще се проведат от 04.11 до 07.11.2013г. в базата на фондация „Очи на четири лапи” , по предварително утвърден график.