Кучето като възпитател на вашите деца

* Кучето като лекарство

При съжителство с деца с увреждания кучетата имат доказано терапевтично въздействие. Използването им при лечение на деца с ментални проблеми, деца с аутизъм или с двигателни увреждания, води до неочаквани и окуражаващи резултати. Тесният физически контакт преминава в сърдечен и душевен контакт. Колкото по-голяма е допиращата се част на тялото, толкова по-доволни са детето и кучето. Детето развива потребност да се грижи, която води до преживявания на успехи. Според терапевтите от това може да се породи желание за участие в заобикалящата действителност, което дотогава е смятано за невъзможно.
При децата с физически недостатъци, които съзнават своите увреждания, кучето може да помогне в преодоляването на духовното натоварване. Тъй като то е другар в игрите, който не съзнава инвалидността. Тя не го смущава. Освен това животното улеснява контакта на детето с други деца.

куче и болни деца