Лабрадорката Прея намери своите “ангели хранители”!

Благодарим на Мартин и Нона, които се грижат за изхранването на Прея, по време на социализацията й до 12 месечна възраст!